Podmínky pro vstup na utkání

Vstup do Home Credit Areny

Podle nových opatření platných od 22. listopadu je možné se u vstupu prokázat dokladem o bezinfekčnosti v jedné z těchto podob:

  • Osoby s ukončeným očkováním proti onemocnění COVID-19 (14 dní po 2. dávce dvoudávkové nebo 1. dávce jednodávkové vakcíny)
  • Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
  • Děti do 12 let (nepotřebují žádný doklad o bezinfekčnosti)
  • Děti od 12 do 18 let po prokázání se negativním PCR testem provedeným v posledních 72 hodinách
  • Osoby s rozjetým očkovacím cyklem po prokázání se negativním PCR testem provedeným v posledních 72 hodinách
  • Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou podstoupit očkování proti onemocnění COVID-19, po prokázání se negativním PCR testem provedeným v posledních 72 hodinách

Ochrana dýchacích cest

Vzhledem k aktuálně platným vládním opatřením je ve všech vnitřních prostorách nutné po celou dobu akce nosit řádně nasazený respirátor, a to pouze s výjimkou doby konzumace. Z důvodu možných kontrol ze strany Krajské hygienické stanice a hrozících vysokých pokut prosíme všechny fanoušky o dodržování tohoto opatření.

Zákaz opouštění Home Credit Areny v průběhu akce

Vzhledem k aktuálním opatřením nebude fanouškům umožněno v průběhu celého utkání opouštět Home Credit Arenu a opět se do ní vracet. Všem fanouškům se tímto omlouváme za vzniklá omezení.

Pro kuřáky bude během utkání vyhrazen vymezený prostor u vstupu A0, který bude možné využít bez nutnosti načíst si kartu při opuštění arény a následném návratu.

Prodej občerstvení a fanshop

Jak stánky s občerstvením, tak fanshop budou během utkání v plném provozu. K občerstvení budete moci využít stánky u hlavního vstupu, u sektoru 118 a v ČS Klubu. Fanshop bude po otevření Home Credit Areny přístupný tradičně pouze zevnitř haly.

Všem fanouškům děkujeme za respektování aktuálně platných opatření. Těšíme se na viděnou v Home Credit Areně!

Naši partneři

Generální partner
Generální partner